Podziały majątków dorobkowych małżonków, działy spadków, zniesienia współwłasności