W Kancelarii prowadzone są różne formy rozliczeń z klientami, mające na celu dopasowanie do specyfiki konkretnego klienta.


Dostępne formy rozliczeń:

– stawka godzinowa,

– stawka za poradę/ prowadzenie sprawy,

– ryczałt,

– wynagrodzenie od sukcesu.